- מחירון

כאמור, אמאלה נולדה כמיזם להריגת ג'וקים, אך אנו מקבלים בקשות רבות לטיפול בתרחישי לילה מפחידים אחרים – חשש לצאת לחדר המדרגות ולהרים מתג שקפץ וליווי בחללים מאיימים.  נשמח לעזור גם בסיטואציות הללו. בשביל זה אנחנו כאן.


 

 

עלות השיחה לכוכבית הוא עלות שיחה רגילה מהנייד בהתאם למסלול הלקוח

קריאה בכל נושא עולה 29 ש"ח.
קריאה לפינוי ג'וק מת - ללא תוספת תשלום
קריאה להעלאת המתג בחדר המדרגות - ללא תוספת תשלום
ליווי בחללים מאיימים- ללא תוספת תשלום
קריאה למציאת ג'וק והריגתו  - בתוספת  19 ש"ח